Vi planterar ett träd för den du vill minnas

För varje utförd order planterar vi ett träd. Ett planterat träd blir ett fint minne, samtidigt bidrar du till ett bättre klimat för nästa generation.  iFrid samarbetar med Eden Reforestation Projects kring trädplanteringar.                   

                              

Vill du veta mer så gå in på Eden reforestation projects