Gravstenstvätt

Vi rengör och vårdar - Ett billigt och fast pris

999:-

För att boka gravstenstvätt använder ni vår sökfunktion ovan.

Kontakta oss så berättar vi mer! 

Vid bokning nu sker nästa gravstenstvätt våren 2024

Varför ska gravstenen tvättas?

Gravstenar behöver tvättas regelbundet för att de ska behålla sitt fina utseende. Vi rekommenderar att ni ser över stenen varje år och bokar in en professionell tvätt var tredje år. Om gravstenen är placerad under ett träd kan man behöva tvätta stenen vartannat år. 

Att tänka på vid gravstentvätt

De flesta gravstenar i Sverige är tillverkade av naturmaterialet granit. Olika material är olika känsliga för rengöringsmedels PH-värde. Undvik alltid kaliumhydroxid! Det är en starkt frätande bas som angriper stenens porer.

Steg för steg - tvätta en gravsten

4 steg som gör din gravsten fin

1 Skydda miljön och omgivningen

Vi placerar tillfälligt ut en specialbyggd ram runt graven och placerar ut ett skydd på marken. Det gör vi för att skydda växtliv och närliggande gravar vid tvätt.

2 Inspektion/besiktning av gravsten

Vi inspekterar alltid gravstenen innan vi genomför ett tvätt. Vi tar ett före- och efterkort. Om det finns en skada på gravstenen så informerar vi er och kommer med förslag på åtgärd.

Vid bokning av besiktning säkerställer vi att gravstenen uppfyller de krav som finns för säker montering enligt standard CGK 2005. En trygg och säker gravsten ska klara ett visst tryck och får inte luta för mycket.

3 Varmvatten och skonsamt rengöringsmedel

Vi tar bort oönskad påväxt med manuell borstning och är varsamma vid känsliga partier. Vi använder oss av ett skonsamt och miljövänligt medel som håller gravstenen fin. När medlet verkat rengör vi stenen med varmvatten. Vattentrycket och temperaturen anpassas efter gravstenens unika egenskaper och skick.

4 Ett värdigt återställande

Vi torkar av gravtenen och tar bort de skydd som placerats ut. Vi tänder ett gravljus vid graven och skickar en bild på att uppdraget är utfört.

Ökad livslängd 299:-

Vi använder ett långtidsskydd som håller ytorna rena från påväxt i flera år. Medlet är biologiskt nedbrytbart och skonsamt att använda vid gravstenstvätt. En bra investering om du vill öka livslängden.

Besiktning och inspektion 399:-

Det finns vissa krav, gravrättsinnehavaren har ansvar för säkerheten. Stabila gravvårdar är en säkerhetsfråga. Vi tillgodoser att gravstenen har tillräcklig säkerhet för att inte orsaka olyckor. En säker gravvård är förankrad med två dubbar. Kontroll ska genomföras var femte år. Kontroll av stabiliteten utförs ytterst skonsamt.