Köp & Avtalsvillkor

Köp- & Avtalsvillkor 

Köp- och avtalsvillkor

Om iFrid.se
iFrid AB (org nr. 559365-3818).
Önskar ni att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till info@ifrid.se med ert ärende och era kontaktuppgifter så hör vi på iFrid av oss inom kort.

Beställning
När ni registrerat en order hos iFrid skapas ett avtal mellan er och iFrid. Orderbekräftelse skickas till den e-postadress du registrerat. I bekräftelsen finner ni alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress. Är något fel i orderbekräftelsen ska ni omedelbart kontakta iFrid via e-post till info@ifrid.se.

Leverans
Tjänster utförs enligt beskrivning för vald tjänst. Normalt utför iFrid gravskötsel och tvätt av gravsten två gånger om året. På våren och på hösten. iFrid skickar före- och efterbilder när vi har utfört gravstenstvätt och gravskötsel på kyrkogården. Tjänsterna utförs mellan april och september. Gravskötsel på våren och gravstenstvätt kan enbart ske när det är frostfritt utomhus.

Tjänsterna utförs och schemaläggs utifrån vald säsong, tjänst och aktuell kyrkogård.
iFrid fotograferar gravplatsen och skickar detta till er. iFrid förbehåller sig rätten att använda tagna bilder och filmer i marknadsföringssyfte om inget annat avtalats.

Priser
Alla priser på plattformen iFrid anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms.
iFrid reserverar sig för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Ångerrätt
Vid köp av gravstenstvätt eller gravskötsel har ni som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att ni har beställt en tjänst och godkänt köp och avtalsvillkor hos iFrid. Ångerfristen börjar gälla dagen efter att avtalet ingåtts med iFrid, det vill säga när ni gjort er beställning via vår plattform. Vi skickar en beställningsbekräftelse och avtalet anses då ha ingåtts. Tjänster som har utförts kan ni inte ångra. I övrigt följer vi Distansavtalslagen.
Gällande Blommograv erbjuder vi inte någon ångerrätt eller returrätt med hänvisning till att produkten är färskvara som inte tål returhantering. Du godkänner därmed att vi påbörjar fullgörandet vid beställning.

Vid nyttjande av ångerrätt:
Ni måste meddela att ni ångrar er. Meddelandet ska skickas till info@ifrid.se. I ert meddelande ska ni uppge namn, adress, e-postadress, ordernummer samt vilken tjänst som ni ångrar.

Ångerrätten gäller inte vid:
Tjänster som har fullgjorts och där ni formellt har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.

Reklamation och klagomål
Färger, nyanser och skiftningar kan avvika från bilder på utförda tjänster. Väder m.m. är faktorer vi ej styr över. Bilder skall ses som vägledande och kan ibland avvika vilket innebär att de bilder som finns på iFrid.se eller som skickas till dig kan avvika från vid tillfället utförd tjänst. iFrids mål är alltid att ha så rättvisande bilder som möjligt. Vid klagomål på utförda tjänster ombeds ni utan dröjsmål att kontakta oss på info@iFrid.se.

Hur går ni tillväga vid reklamation?
Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till info@iFrid.se där ni anger ert namn, adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av anmärkning.
iFrid förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att tjänsten utförts enligt våra villkor och inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se.

Ansvarsbegränsning
iFrid tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av utförd tjänst. Detta gäller även mot tredje man samt skador som fanns innan tjänsten påbörjades.
Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper avseende blommor, gravdekorationer, gravkransar, ljus som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll. iFrid ansvarar ej för åverkan på utfört arbete som orsakats av tredje part. Detta kan handla om till exempel skadegörelse, djurangrepp, stöld eller annan faktor som vi ej styr över. Detta gäller även större händelser som lyder under Force Majeure liksom extrema väderförhållanden som till exempel storm, hagel eller värmebölja.

Gravrättsinnehavaren ansvarar alltid för gravplatsen under perioden mellan aktuell skötsel. iFrid utför inte bevattning utan det är gravrättsinnehavarens ansvar. Det går att teckna avtal för regelbunden bevattning, välkomna att kontakta oss för mer information.

iFrid kan ej hållas ansvariga för planteringar eller växter som torkar ut till följd av värme, skadedjur m.m. Vattning ingår vid plantering av kruka då växterna vattnas rikligt samt vid omplanteringar.

Produktinformation
Variation av säsongsplanteringar förekommer. Slutsålda produkter kan komma att ersättas av likvärdiga produkter om behov föreligger på grund av faktorer som iFrid ej kan styra över. Vid gravskötsel kan material komma att variera.

Information om Cookies
Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida. Du kan läsa mer om våra cookies HÄR

Personuppgifter
Genom att handla hos iFrid accepterar ni iFrids dataskyddspolicy och vår behandling av era personuppgifter. iFrid värnar om er personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla er beställning. iFrid säljer eller vidareger aldrig era uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.

iFrid är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som ni lämnat till oss som kund. GDPR gäller emellertid inte för plattformen iFrid.se eftersom vi genom utgivningsbevis besitter samma grundlagsskydd som grundlagsskyddade medier. Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

iFrid sparar dina personuppgifter i ett ärendesystem för att kunna utföra beställd tjänst enligt planerat intervall. För att kunna hantera er beställning samt svara på frågor relaterat till er order (kundtjänst) lagrar vi ert förnamn och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik. Era uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen. I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig. Vid genomförande av köp, delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer du att betala med faktura sparas även personnummer hos betalleverantören. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri. De betalleverantörer (betaltjänster) som vi använder oss av är: Klarna, Swish, Visa och Mastercard. Vi skickar vårt nyhetsbrev till de som köpt våra tjänster. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte. Ni är välkomna att kontakta oss om ni inte längre önskar ett nyhetsbrev.

Betalningsalternativ                                                                                                                                            Klarna Checkout är iFrids betalningslösning. Med Klarna Checkout inkluderas Klarnas samtliga betalningsalternativ: Betalningslösningarna presenteras efter kundens unika preferens. Alla betalningsalternativ ingår: betala senare, dela upp, betala med kort eller banköverföring. I delbetalningsplan så finns det 6, 12, 24 och 36 månader att välja på samt andra och flexibla betalningar. 

Justeringar av Allmänna Villkoren
iFrid förbehåller sig rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på plattformen iFrid.se. Eventuella ändringar i villkoren anses accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Eventuella tvister och lagval
I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr
Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

Köpvillkor & Avtalsförhållanden gällande skötsel av plats
Dessa bestämmelser gäller för alla avtalslängder på iFrid.se
När ni köper Skötsel av plats hos iFrid träffas ett avtal mellan er och iFrid AB.
Ett gravskötselavtal innebär att iFrid garanterar att, under avtalsperioden, leverera de tjänster och produkter som kunden har valt och fått orderbekräftelse på. Kunden har möjlighet att i förtid avsluta avtalet mot en engångskostnad som motsvarar 55% av det kvarvarande fakturabeloppet på aktuell avtalstid. All betalning sker mot faktura i förskott. Avtalet fortsätter löpande på ett år i taget om inget annat avtalats, kunden har möjlighet att skriftligen säga upp avtalet innan den 30 juli innevarande kalenderår. Om en kruka spricker av naturliga skäl under garantitiden ersätt denna. I annat fall faktureras ny kruka. Skötsel av plats faktureras årligen samma månad som man ingick avtalet. Vi sköter gravplatsen när fakturan har betalats. Indexjustering gällande skötsel av plats räknas upp med minst 3% årligen.  Denna post redovisas separat på fakturan och grundar sig i konsumentprisindex (KPI)