Så fungerar iFrid

Sök i databas - Beställ tjänst - Återkopplar med foto 

Vem vill du minnas? 

Nu när höstmörkret sänker sig som djupast över oss tänder vi tillsammans ett ljus. Gravljus och blommor som varma minnen av dem vi förlorat. Hos iFrid kan du minnas och uppmärksamma de som ligger på kyrkogårdar i Sverige.

Unik återkoppling med etisk kompass

Efter levererad tjänst eller produkt får du en återkoppling när vi har varit vid graven. På detta sätt kan du känna en trygghet i att graven hålls efter och att allt arbete utförs med etik och noggrannhet.

Gravskötsel, skötsel av grav

1 Sveriges största databas 

Den största databasen med gravsatta finner du hos iFrid, vi har över 5 miljoner gravar i systemet. Nästan samtliga gravplatser som registrerats digitalt finns här. De enstaka kyrkogårdar som saknas kommer inom kort finnas hos oss då vi samlar in uppgifterna. Vi uppdaterar vårt system varje månad. Det avlider ca 90 000 människor i Sverige varje år, därmed växer databasen kontinuerligt.

2 Att boka gravtjänster

När du sökt upp gravplatsen i databasen kan du sedan smidigt boka en eller flera tjänster hos oss, i tre enkla steg. iFrid utför alla uppdrag till fast pris. Vi är det enda företaget som utför gravvårdsuppdrag i hela landet. Du kan köpa flera tjänster till samma gravplats hos oss. Om du önskar beställa tjänster till flera gravplatser så genomför du flera köp, priset är det samma.

3 Vi utför uppdraget med en etisk kompass

Ni kan lita på att uppdraget blir utfört på ett etiskt och värdigt sätt. iFrid har en uppförandekod som alla samarbetspartners skrivit under. Den tar sin utgångspunkt i de etiska råden som tagits fram av Centrala Gravvårdskommittén samt innehåller avsnitt om arbetsmiljö. Vi samarbetar med branschledande aktörer som agerar etiskt och moraliskt i alla lägen.

4 En bild säger mer än tusen ord

När vi lyssnar in gravrättsinnehavare och anhöriga påpekar många kunder att det saknas återkopplig efter utförd tjänst. Det vill iFrid ändra på, som kund hos oss får du en fin bild när tjänsten är utförd. Vi vill att du ska känna dig nöjd med ditt val. Vår återkoppling är unik och vi förstår att den är värdefull för många.