iFrid har utgivningsbevis

Den här tjänsten har tilldelats utgivningsbevis av Myndigheten för press, radio och tv.

Information

Om Utgivningsbevis

iFrids tjänst har utgivningsbevis vilket gör att vår webbplats och databas omfattas av grundlagsskyddet. Glenn Roswall är ansvarig utgivare för iFrid.se. Det är utgivaren som fullt ut är ansvarig för det som publiceras på hemsidan. 

iFrids utgivningsbevis gäller till oktober år 2032-05-24.

iFrid får därmed publicera uppgifter som annars skulle kunna omfattas av Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi vill att all information som publiceras är korrekt. Skulle ni upptäcka felaktigheter i databasen vänligen kontakta oss via chatt eller mail.

Informationslämnare har alltid rätt att vara anonyma i kontakten med iFrid. Myndigheter får inte efterforska vem som har lämnat uppgifter med stöd av meddelarfrihet. Om iFrid tar emot ett underlag som lämnats för publicering med stöd av meddelarfriheten har vi tystnadsplikt beträffande individens identitet. Ett utgivningsbevis ger iFrid samma rättigheter som massmedia. Ett utgivningsbevis ger iFrid en del rättigheter men medför även en del skyldigheter.

Några av kriterierna för iFrids utgivningsbevis

  • iFrid.se är alltid tillgänglig för allmänheten
  • iFrid.se tillhandahålls på särskild begäran
  • iFrid.se är en avgränsad tjänst och har en sammanhållen produkt
  • iFrid.se kan inte ändras av någon annan än ansvarig utgivare Glenn Roswall
  • iFrid.se har direkt anknytning till Sverige

 

Utgivningsbevis iFrid.se